Usługi

Dla naszych Klientów wykonujemy wyceny do następujących celów:

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych
Transakcji sprzedaży, zamiany lub negocjacji
Ubezpieczenia
Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Ustalenia opłaty adiacenckiej lub planistycznej
Odszkodowania
Podziału majątku
Zniesienia współwłasności
Określenia wartości spadku
Skarbowo-podatkowych
Określenia wartości służebności
inne