Usługi

Dla naszych Klientów wykonujemy wyceny do następujących celów:

 • Zabezpieczenia wierzytelności bankowych
 • Transakcji sprzedaży, zamiany lub negocjacji
 • Ubezpieczenia
 • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Ustalenia opłaty adiacenckiej lub planistycznej
 • Odszkodowania
 • Podziału majątku
 • Zniesienia współwłasności
 • Określenia wartości spadku
 • Skarbowo-podatkowych
 • Określenia wartości służebności
 • inne