Usługi

Dla naszych Klientów wykonujemy wyceny do następujących celów:

  • Zabezpieczenia wierzytelności bankowych
  • Transakcji sprzedaży, zamiany lub negocjacji
  • Ubezpieczenia
  • Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  • Ustalenia opłaty adiacenckiej lub planistycznej
  • Odszkodowania
  • Podziału majątku
  • Zniesienia współwłasności
  • Określenia wartości spadku
  • Skarbowo-podatkowych
  • Określenia wartości służebności
  • inne